Dictionary Urdu

- Urdu Dictionary - Roman Urdu Words and MeaningsUrdu Words, their English meanings and descriptions


FK Forum
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Search beginning of word full word and in description

New Roman Urdu Words Additions
<<    Browsing page 1 of 14    >>
a'daad-o-shumaar Data ...
a'lehdaa a'lehdaa Asunder ...
aab Aqua, Pani ...
aab-o-hawaa Climate ...
aabaa-o-ajdaad Ancestor ...
Aabaad populated ...
aabaai Ancestral ...
aabi Aquatic ...
aabshaar Fall ...
Aadaab, Salam Hello ...
aadat Addiction ...
Aadha karna Halve ...
Aadha, Nisf Half ...
aadhi raat Midnight ...
aadi Accustom ...
aadi Addict ...
aadi Addicted ...
Aadmi Man ...
Aadmi Men ...
aadmi  Chap ...
Aadmi, Insaan, Insaani Human ...
aafat Blight ...
aafat Calamity ...
aafreen Applause ...
aag Fire ...
<<    Browsing page 1 of 14    >>
Roman Urdu Dictionary 2007
Friends Korner NetWork