Dictionary Urdu

- Urdu Dictionary - Roman Urdu Words and MeaningsUrdu Words, their English meanings and descriptions


FK Forum
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Search beginning of word full word and in description

New Roman Urdu Words Additions
<<    Browsing page 1 of 17    >>
Ba-kasrat honaa Abound ...
Ba-nizaam Systematic ...
Ba-wajood Spite ...
baa harf Alphabetical ...
baa-khabar Conscious ...
Baa-mushqil Hardly ...
Baaazaat-e-khud Itself ...
baad After ...
baad ka Next ...
Baad mein Later ...
baadaam Almond ...
baadal Cloud ...
baadal chhaanaa Cloud ...
Baagh Lawn ...
baagh Garden ...
Baahir Abroad ...
baahir Outside ...
baahir, Buja hua Out ...
baahiri kaan Auricle ...
Baaja Bagpipe ...
baal hair ...
baali Earring ...
Baaligh mature ...
Baalkani Balcony ...
baalti Bucket ...
<<    Browsing page 1 of 17    >>
Roman Urdu Dictionary 2007
Friends Korner NetWork