Dictionary Urdu

- Urdu Dictionary - Roman Urdu Words and MeaningsUrdu Words, their English meanings and descriptions


FK Forum
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Search beginning of word full word and in description

New Roman Urdu Words Additions
<<    Browsing page 1 of 11    >>
Daada Grandfather ...
daadi Grandmother ...
Daai Matron ...
Daain, haq Right ...
daairaa Circle ...
Daak Mail ...
daakhil hona Enter ...
daakhil karna Enter ...
daakhil karnaa Admonish ...
daakhila Entry ...
daakhla Entrance ...
daakhlaa Admission ...
Daaku Bandit ...
daaku Dacoit ...
daanaa Corn ...
Daant teeth ...
Daant Tooth ...
Daanta Jag ...
daar-al-aman Asylum ...
Daarhi Beard ...
daastaan Fable ...
Daawat invite ...
dabaa dena Flourish ...
Dabao Pressure ...
dabba Box ...
<<    Browsing page 1 of 11    >>
Roman Urdu Dictionary 2007
Friends Korner NetWork