Dictionary Urdu

- Urdu Dictionary - Roman Urdu Words and MeaningsUrdu Words, their English meanings and descriptions


FK Forum
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Search beginning of word full word and in description

New Roman Urdu Words Additions
<<    Browsing page 1 of 14    >>
ta'reef karnaa Admire ...
taa'luq Affiliation ...
taa'luq Attachment ...
taa'luq Belong ...
taa'luq rakhna Appertain ...
taa'meer Construction ...
taa'meer karna Construct ...
taa'meer karnaa Building ...
taa'qub Chase ...
taa'veez Amulet ...
taabedari Allegiance ...
taabedari obedience ...
taaj Crown ...
Taajjub karna Marvel ...
taakeed Admonition ...
taakeed karnaa Affirm ...
Taala Lock ...
taaleem Education ...
taali Clap ...
Taaluq Nexus ...
taameer karna Build ...
Taana marna Jeer ...
taanba Copper ...
taaqat Brawn ...
taaqat Force ...
<<    Browsing page 1 of 14    >>
Roman Urdu Dictionary 2007
Friends Korner NetWork