Dictionary Urdu

- Urdu Dictionary - Roman Urdu Words and MeaningsUrdu Words, their English meanings and descriptions


FK Forum
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Search beginning of word full word and in description

New Roman Urdu Words Additions
<<    Browsing page 2 of 14    >>
aag lagaana  Arson ...
aag lagana Fire ...
aagaah Conscious ...
aagaah hona Acquaint ...
Aagah Warn ...
aagah Aware ...
aagay Ahead ...
aagay Forward ...
aagay barna Advance ...
Aagla Next ...
Aahan-gar Ironsmith ...
Aahang Melody ...
Aaina mirror ...
Aaj Today ...
Aaj kal Nowadays ...
Aajazi Humble ...
Aajazi Humility ...
aakhir kaar Eventually ...
aakhree hissa End ...
aakhri Final ...
aakhri din Apocalypse ...
Aala Instrument ...
aala Device ...
Aala Grand ...
Aala-e-Zabt-e-Raftaar Brake ...
<<    Browsing page 2 of 14    >>
Roman Urdu Dictionary 2007
Friends Korner NetWork