Dictionary Urdu

- Urdu Dictionary - Roman Urdu Words and MeaningsUrdu Words, their English meanings and descriptions


FK Forum
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Search beginning of word full word and in description

New Roman Urdu Words Additions
<<    Browsing page 2 of 8    >>
naachnaa Dance ...
Naafiz karna Implement ...
naafiz karna Exercise ...
Naai Barber ...
Naak Nose ...
Naal Horseshoe ...
naali Aqueduct ...
Naali Gutter ...
Naam rakhna, Naam Name ...
naan Bread ...
Naanbai Baker ...
naao Canoe ...
Naap Mensuration ...
Naapna Measure ...
naaraaz'gi Annoyance ...
naariyal Coconut ...
naashta Breakfast ...
Naazil Hona Befall ...
naazuk Brittle ...
naazuk Delicate ...
naazuk Fragile ...
naazuk Frail ...
nabeena Blind ...
nadaamat Attrition ...
naddi Creek ...
<<    Browsing page 2 of 8    >>
Roman Urdu Dictionary 2007
Friends Korner NetWork